Organisaties

Organisaties met (meer dan) 15 medewerkers, of afdelingen binnen nog grotere organisaties die:

  • Willen bepalen hoe de organisatiekennis het meest optimaal kan worden ingezet.
  • Willen weten wat het belang is van kennis voor hun strategie.
  • Kennis willen behouden, ook als medewerkers stoppen bij het bedrijf.
Weet u wat de belangrijkste kennis in uw bedrijf is? Weet u met welke kennis het meeste geld wordt verdiend? Stuurt u daarop, of ontstaan er problemen als de meest seniore medewerkers het bedrijf verlaten? Weet u welke kennis u in de toekomst nodig heeft? Bent u bezig met innoveren, uw marktpositie opnieuw bepalen of met de groei van uw bedrijf?  Neem contact op met zininkennis!