Kennisdiensten

Weet u wat de belangrijkste kennis in uw bedrijf is? Weet u met welke kennis het meeste geld wordt verdiend? Stuurt u daarop, of ontstaan er problemen als de meest seniore medewerkers het bedrijf verlaten? Weet u welke kennis u in de toekomst nodig heeft? Bent u bezig met innoveren, uw marktpositie opnieuw bepalen of met de groei van uw bedrijf?  

Wij helpen u graag met:

  • het bepalen van een effectieve kennisstrategie
  • het in kaart brengen van kennisprofielen en hiaten in kennis
  • onderzoek naar de kennisbehoefte in uw teams en van uw medewerkers
  • het opzetten van een kennis- of expertisecentrum
  • het inrichten van communities of practice, kenniskringen, vakgroepen of intervisiegroepen